Przedmioty i ścieżki dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Bloki tematyczne

W ciągu czterech semestrów oferujemy trzy ścieżki dydaktyczne poświęcone następującym obszarom:

 • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych (design thinking, agile, itp.).
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych danych w użyteczną informację biznesową.
 • Zarządzanie marką (Brand management) – koncentruje się na kształtowaniu marki w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.

Wybrane przedmioty ogólnoakademickie:

 • Historia
 • Geografia
 • Filozofia
 • Statystyka
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Komunikacja
 • Marketing
 • Metodologia badania
 • Prawo
 • Zarządzanie
 • Politologia

Wykłady monograficzne (tematyczne, do wyboru):

 • Komunikacja w organizacji
 • CSR
 • Globalne inwestycje
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Fuzje i przejęcia
 • Rozwiązywanie problemów
 • Finanse międzynarodowe
 • IT w biznesie
 • Data science
 • Przywództwo
 • Biznes w UE

Dodatkowe zajęcia

 • Dwa języki obce w tym Business English.
 • Projekty badawcze (80 godzin) Realizowane pod nadzorem pracownika w ramach godzin kontaktowych. Służą angażowaniu studentów w badania naukowe realizowane w UEK. W przeciwieństwie do praktyk mają na celu testowanie, tworzenie i rozwijanie teorii związanych z prowadzeniem globalnego biznesu.
 • Praktyki (120 godzin) realizowane w firmach partnerskich. W każdej firmie studenci będą mieli mentora, pod którego opieką realizować będą własny projekt.
 • Seminaria (60 godzin). W ich trakcie studenci będą przygotowywali prace dyplomowe na tematy dotyczące funkcjonowania firm partnerskich i ich otoczenia, a także z opcją tzw. prac zamawianych, czyli dedykowaną tematowi zgłoszonemu przez firmy partnerskie.