Co to jest GBS?

Global business services to inaczej usługi dla biznesu. Ten sektor gospodarki tworzą najczęściej duże firmy z kapitałem zagranicznym zajmujące się usługami biznesowymi. Usługi biznesowe to usługi: informatyczne, finansowe, rachunkowościowe, logistyczne, zarządzania zasobami ludzkimi.

Najczęściej występują jako centra usług biznesowych takie jak:

 • centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC),
 • centra outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO),
 • centra outsourcingu usług informatycznych (Information Technology Outsourcing, ITO),
 • centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D).

O zakorzenieniu tego kierunku można posłuchać audycji z Radia Kraków:

https://www.youtube.com/watch?v=Da03tk-ZrT8

Menedżerowie GBS wyjaśniają następująco czym jest ten sektor

Nowoczesne usługi dla biznesu – czyli wsparcie międzynarodowych korporacji w zaawansowanych procesach w obszarach finansów, IT, wsparcia biznesu. Są to zadania, w których Kraków ma szanse stać się globalnym centrum kompetencji; swoistą Doliną Krzemową rynku usług.

Tomasz Brzostowski, Vice President, Hitachi Vantara

Centrum usługowe wspierające biznes/organizację/firmę w zakresie finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkim, zarządzania klientami czy też wsparcia prawnego ale również bardziej specjalistycznych usług jak IT. Istotą działania jest centralizacja usług dla lokalnych oddziałów lub partnerów biznesowych.

QVC Team

Większość osób niezwiązanych z rynkiem GBS ma fałszywy obraz pracy w tych firmach – dla nich pracownicy wykonują prostą, powtarzalną pracę i nie mają wpływu na biznes. Tak było kilka lat temu, kiedy sektor GBS startował w Krakowie, ale ostatnia dekada była czasem transformacji – teraz firmy zautomatyzowały proste procesy, a specjaliści GBS zatrudnieni w Krakowie skupiają się na pracy analitycznej, będąc doradcami i wspierając pierwszą linii firmy. Mamy realny wpływ na kondycję biznesu i sukces firmy. Osoby pracujące na tym rynku dość często pracują w siedzibach firm w różnych częściach świata, co jest potwierdzeniem ich wysokich umiejętności i świetnych wyników.

Jarosław Dudoń, Cisco

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w liczbach

 • 400 300 Łączna liczba miejsc pracy w centrach usług biznesowych; 330 800 z nich znajduje się w centrach będących własnością zagraniczną (82,6%), a 69 500 w centrach polskich (17,4%).
 • 432 000 Liczba miejsc pracy w sektorze na koniec I kwartału 2023 r. prognozowana przez ABSL (scenariusz bazowy). Prognozowany wzrost: 7,9% rok do roku.
 • 154 600 Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze od I kwartału 2016 r.
 • 1714 Liczba centrów usług biznesowych BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D w Polsce (72% z nich są inwestycjami zagranicznymi).
 • 1068 Liczba firm-inwestorów posiadających centra usług biznesowych w Polsce (72% z nich są inwestorami zagranicznymi) (1 045 w roku poprzednim).
 • 102 Liczba inwestorów z listy „Fortune 500” działających w sektorze usług biznesowych w Polsce (100 w roku poprzednim).
 • 11,6% Wzrost liczby miejsc pracy w centrach usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku (I kw. 2021 – I kw. 2022). Od 2016 r. ogólna liczba miejsc pracy wzrosła o 63%.
 • 6,2% Udział sektora w całkowitym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (5,6% w 2021 r.).
 • 46 Liczba centrów usług biznesowych, które rozpoczęły działalność w Polsce od początku 2021 r. do końca I kwartału 2022 r. (74 w roku poprzednim). Nowe inwestycje (w 2021 r. i I kwartale 2022 r.) wygenerowały 6 400 nowych miejsc pracy.
 • 79 Liczba centrów usług biznesowych zatrudniających co najmniej 1000 pracowników (w poprzednim roku było ich 65).
 • 46 Liczba krajów, z których pochodzą centra działające w Polsce.
 • Kraków jest miastem o najwyższej liczbie zatrudnionych w sektorze GBS

Sektor GBS w liczbach

Sektor GBS w Krakowie:

 • 92 686 liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w 2022 r.
 • 261 liczba centrów usług biznesowych (I kwartał 2022 r.)
 • 41 liczba centrów usług dla biznesu zatrudniających co najmniej 500 osób (I kwartał 2022 r.)
 • 5 liczba nowych centrów utworzonych w latach 2021 i 2022
 • 10,2% skumulowany wzrost zatrudnienia w sektorze w latach 2017-2022
 • 35 562 liczba stworzonych miejsc pracy od pierwszego kwartału 2017 r.
 • 100 000 prognoza liczby miejsc pracy w sektorze w pierwszym kwartale 2023 r.
 • Przykłady nowych inwestycji: Dyson, GlobalLogic, Infosys, Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska
ZATRUDNIENIE W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH WEDŁUG LOKALIZACJI
Źródło: ABSL (2022). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022 (absl.pl).