Global
Business
Services

Nowy kierunek studiów UEK

O kierunku GBS

Wynikiem nowych technologii, automatyzacji, robotyzacji rynek pracy przyszłości zmienia się – kompetencje poszukiwane za 3–5 lat będą wyglądały zupełnie inaczej niż te poszukiwane obecnie. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie niesie ze sobą przyszłość postanowiliśmy uruchomić wraz z praktykami z największych międzynarodowych korporacji oraz przedstawicielami lokalnych krakowskich startupów pierwszy międzykolegialny kierunek studiów licencjackich stworzony od początku wspólnie: przez przedstawicieli biznesu i nauki.

Jest to pierwszy w Polsce kierunek studiów licencjackich (3-letnie, stacjonarne) który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Celem kierunku jest kształcenie kompetencji przyszłości związanych z finansami, analizą danych, nowoczesnych technologii oraz uniwersalnych umiejętności miękkich takich jak:

 • zarządzanie zmianą,
 • otwartość na nowe zdarzenia,
 • umiejętność prezentowania własnych opinii,
 • umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

Pytania dotyczące kierunku można zadawać wysyłając mejl na adres: gbsinfo@uek.krakow.pl

Formalności związane z rekrutacją znajdują się na stronie: studiuj.uek.krakow.pl

3. webinarium / live Jak zostać studentem GBS?

Uczestnicy: studenci 1 roku: Magdalena Stach, Bartłomiej Maziarz, Zuzanna Zagułą, Kuba Radomski, przedstawiciele firm: Anita Antosz (Digital Automation, AMS), Grzegorz Przydatek (Global Operation Manager, Accenture), dr Renata Winkler (wykładowca na kierunku GBS, UEK), mgr Anna Mirzyńska (opiekun 1 roku GBS, UEK). 

Główne tematy:  

 • Czym jest GBS?  
 • Powody wyboru kierunku GBS 
 • Powody angażowania się firm w kierunek GBS 
 • Organizacja zajęć z praktykami  
 • Dwujęzyczność zajęć: jak dobrze trzeba znać język, żeby brać udział w zajęciach? 

Webinarium odsłuchasz na stronie wydarzenia na FB (od 3:30).

2. webinarium / live Jak zostać studentem GBS?

Uczestnicy: Dariusz Dajszczyk (Dyrektor, IT, Hitachi Vantara), Karol Majsterkiewicz (Senior Manager, Internal Audit, Hitachi Vantara),  Jarosław Dudoń (Senior Revenue Controller, Cisco),  prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Opiekun kierunku GBS, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), p. Maria Wątroba (studentka 1 roku GBS) 

Główne tematy: 

 • Informacje o Uniwersytecie i kierunku Global Business Services 
 • Wprowadzenie do GBS i centrów usług  
 • Zalety edukacji na kierunku GBS jako inwestycji w zawodową przyszłość 
 • Kierunki rozwoju dla młodych ludzi podejmujących pracę w sektorze GBS 
 • Pierwsze wrażenia studiowania na kierunku GBS 

Webinarium odsłuchasz na stronie wydarzenia na FB (od 21:30 min) 

1. webinarium / live Jak zostać studentem GBS?

Uczestnicy: Tomasz Brzostowski (Vice President, Global Finance Shared Services, Hitachi Vantara), Piotr Dziwok (Prezes ABSL), Dorota Wlodarczyk (EMEA RTR Senior Manager, Kimberly Clark), prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Opiekun kierunku GBS, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ) 

Główne tematy:  

 • informacje o Uniwersytecie i kierunku Global Business Services 
 • Zalety edukacji na kierunku GBS jako inwestycji w zawodową przyszłość 
 • Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 
 • Kraków jako miasto o największej liczbie centrów usług 
 • Możliwości zatrudnienia, kierunki rozwoju dla młodych ludzi podejmujących pracę w sektorze 

Live odsłuchasz na FB o kierunku lub na YouTube

Wyjątkowe cechy kierunku:

 • Współpraca z międzynarodowymi korporacjami – przedstawiciele firm byli zaangażowani w dobór treści kształcenia, a także występują jako współprowadzący zajęcia, przyczyniając się do uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Partnerzy kierunku będą oferować praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów z międzynarodowych korporacji.
 • Elastyczność – student już od 1 semestru wybiera przedmioty fakultatywne; łącznie 35% przedmiotów wybieralnych.
 • Stopniowe wprowadzanie języka angielskiego jako wykładowego – prowadzenie przedmiotów zarówno po polsku i angielsku, żeby przybliżyć angielską terminologię z danego tematu.
 • Interdyscyplinarność – kształtowanie uniwersalnych kompetencji; uwzględnienie przedmiotów humanistycznych i społecznych dotyczących nauk o polityce i administracji, zarządzaniu i jakością, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i innych.
 • Oferowanie trzech ścieżek edukacyjnych: zarządzanie projektem międzynarodowym, analityka biznesowa, budowanie marki.
 • Łącznie teorii z praktyką: silna współpraca z przedstawicielami firm orientuje treści kształcenia na praktyczne problemy do których rozwiązania będzie wykorzystana wiedza teoretyczna.

Wypowiedzi menedżerów GBS na temat oczekiwanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników:

Oprócz klasycznych i dobrze znanych kompetencji, które są pożądane przez wszystkie branże – sektor usług dla biznesu w sposób szczególny kładzie nacisk na umiejętności pracy zdalnej w bardzo zróżnicowanym (i to pod każdym względem środowisku). Kolejnym wyróżnikiem jest umiejętność szybkiego i kreatywnego dostosowywania się do zmiennych warunków biznesowych. A trzecim, który bym tu wymienił jest zmysł łączenia różnych wątków przeplatających się w sektorze usług i, z wykorzystaniem technologii, kreatywność w tworzeniu wartości dodanej dla danego biznesu, w którym GBS operuje.

Janusz Dziurzyński, Przewodniczący Zarządu ABSL

Znajomość języków obcych i wyższe wykształcenie od zawsze były i pozostaną kluczowe, ale to praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności komunikacyjne w wirtualnym miejscu pracy będę rozwijały się najbardziej.

Anna Berczyńska, Executive Director, Schaeffler Global Services Europe, VP Talents, ABSL