Global
Business
Services

Nowy kierunek studiów UEK

O kierunku GBS

Wynikiem nowych technologii, automatyzacji, robotyzacji rynek pracy przyszłości zmienia się – kompetencje poszukiwane za 3–5 lat będą wyglądały zupełnie inaczej niż te poszukiwane obecnie. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie niesie ze sobą przyszłość postanowiliśmy uruchomić wraz z praktykami z największych międzynarodowych korporacji oraz przedstawicielami lokalnych krakowskich startupów pierwszy międzykolegialny kierunek studiów licencjackich stworzony od początku wspólnie: przez przedstawicieli biznesu i nauki.

Jest to pierwszy w Polsce kierunek studiów licencjackich (3-letnie, stacjonarne) który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Celem kierunku jest kształcenie kompetencji przyszłości związanych z finansami, analizą danych, nowoczesnych technologii oraz uniwersalnych umiejętności miękkich takich jak:

 • zarządzanie zmianą,
 • otwartość na nowe zdarzenia,
 • umiejętność prezentowania własnych opinii,
 • umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym w formule pracy projektowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sektorze usług dla biznesu.

31 maja o 10.00 odbył się live na FB o kierunku. Zapis z tego spotkania dostępny jest na YouTube

Pytania dotyczące kierunku można zadawać wysyłając mejl na adres: gbsinfo@uek.krakow.pl

Formalności związane z rekrutacją znajdują się na stronie: studiuj.uek.krakow.pl

Wyjątkowe cechy kierunku:

 • Współpraca z międzynarodowymi korporacjami – przedstawiciele firm byli zaangażowani w dobór treści kształcenia, a także występują jako współprowadzący zajęcia, przyczyniając się do uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Partnerzy kierunku będą oferować praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów z międzynarodowych korporacji.
 • Elastyczność – student już od 1 semestru wybiera przedmioty fakultatywne; łącznie 35% przedmiotów wybieralnych.
 • Stopniowe wprowadzanie języka angielskiego jako wykładowego – prowadzenie przedmiotów zarówno po polsku i angielsku, żeby przybliżyć angielską terminologię z danego tematu.
 • Interdyscyplinarność – kształtowanie uniwersalnych kompetencji; uwzględnienie przedmiotów humanistycznych i społecznych dotyczących nauk o polityce i administracji, zarządzaniu i jakością, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i innych.
 • Oferowanie trzech ścieżek edukacyjnych: zarządzanie projektem międzynarodowym, analityka biznesowa, budowanie marki.
 • Łącznie teorii z praktyką: silna współpraca z przedstawicielami firm orientuje treści kształcenia na praktyczne problemy do których rozwiązania będzie wykorzystana wiedza teoretyczna.

Wypowiedzi menedżerów GBS na temat oczekiwanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników:

Oprócz klasycznych i dobrze znanych kompetencji, które są pożądane przez wszystkie branże – sektor usług dla biznesu w sposób szczególny kładzie nacisk na umiejętności pracy zdalnej w bardzo zróżnicowanym (i to pod każdym względem środowisku). Kolejnym wyróżnikiem jest umiejętność szybkiego i kreatywnego dostosowywania się do zmiennych warunków biznesowych. A trzecim, który bym tu wymienił jest zmysł łączenia różnych wątków przeplatających się w sektorze usług i, z wykorzystaniem technologii, kreatywność w tworzeniu wartości dodanej dla danego biznesu, w którym GBS operuje.

Janusz Dziurzyński, Przewodniczący Zarządu ABSL

Znajomość języków obcych i wyższe wykształcenie od zawsze były i pozostaną kluczowe, ale to praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności komunikacyjne w wirtualnym miejscu pracy będę rozwijały się najbardziej.

Anna Berczyńska, Executive Director, Schaeffler Global Services Europe, VP Talents, ABSL