Partnerzy kierunku

PARTNERZY STRATEGICZNI

Firmy pragnące nawiązać współpracę w ramach kierunku GBS prosimy o kontakt z koordynatorem studiów prof. dr. hab. Markiem Ćwiklickim
e-mail: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl